<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2151045708454053872\x26blogName\x3dAzril++Adzar\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://azriller.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://azriller.blogspot.com/\x26vt\x3d-6779647111680923892', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
!! SORRY FOR MY BROKEN ENGLISH !!


Ezrixx - 20 - DTM
Weirdo? Yes I am.

16 June 2016, 6:41 AM
Student of USAS

ASSALAMUALAIKUM N SALAM SEJAHTERA

Hai guys...

It's already been two weeks since I'm celebrating my independence day from the final exam of semester 4. Now and for the next 8 weeks, I will (and already) relaxing my mind and trying to focus on my first manuscript. Hopefully, anything will be fine.

*Dalam usaha untuk memantapkan bahasa inggeris aku sbg persediaan untuk MUET (maybe akan ambik masa sem 5 nanti), aku kene banyak menulis dan bercakap dalam BI. Walaupun terserlah sangat broken english aku ni, at least aku mencuba*

Kalau nak tahu, aku sambung diploma di Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah atau singkatannya KUISAS. Sebuah IPTS dekat Kuala Kangsar. Kolej ni islamik sebab ada perkataan 'Islam' dalam nama dia. Tapi, tetap ada kursus-kursus lain macam IT, Multimedia, Sains Komp, Banking, Account and so on ditawarkan. Tapi (again...) walau kau tak ambik kursus-kursus agama pun, kau tetap akan ada subjek-subjek agama. Itulah untungnya study dekat IPT islamik ni. Ilmu duniawi dan ukhrawi dapat kita belajar secara serentak.

Minggu lepas (10,6,2016), KUISAS ni dah dinaiktaraf menjadi universiti penuh. Nama baru dia Universiti Sultan Azlan Sha (USAS). Ramai yang agak kecewa dengan nama baru tu sebab diorang (termasuk aku) mahukan nama UNISAS dengan perkataan 'Islam' tu dikekalkan. Tapi, tak dapat. But, it's okay.

Status USAS ni aku tak pasti masih swasta atau dah jadi UA. Dekat wikipedia dengan post-post fb staf USAS, Diorang tulis dah jadi UA. Tapi ada aku terbaca dekat surat khabar online, 'dinaiktaraf menjadi universiti penuh tetapi bukan UA'. Tengah keliru ni.

Aku harap sangat USAS ni UA.

*Penaiktarafan ni ada yang cakap sebab politik and aku pun dapat agak camtu. Tapi, biarla.... hahaha*

Terserlah sikit rasa bangga sebab dapat jd student universiti...
:p

MEOR MUHAMAD AZRIL HAMZAH, STUDENT OF USAS